Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Malioboro No.16,
Kelurahan : Suryatmajan,
Kecamatan : Danurejan,
Kota : Yogyakarta,
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos : 55213
Website : jogjaprov.go.id ,
Telepon : (0274) 520424.
Bagikan ke teman anda